خانه / سخن مشاور / مصاحبه با رتبه های برتر ارشد برق

مصاحبه با رتبه های برتر ارشد برق

مصاحبه اختصاصی با رتبه 3 قدرت کنکور ارشد 95

مصاحبه-اختصاصی-برق-ارشد-با-رتبه-های-برتر

مصاحبه سایت برق ارشد با آقای امیرحسین عرفانی رتبه 3 قدرت کنکور کارشناسی ارشد سال 95 :   برق ارشد: با سلام و احترام و ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خود را مختصرا معرفی کرده و بفرمایید رشته و دانشگاه محل تحصیل شما در مقطع لیسانس چه بوده است و با چه معدلی …

بیشتر بخوانید »

مصاحبه اختصاصی با رتبه 22 مخابرات و الکترونیک کنکور ارشد 95

مصاحبه-اختصاصی-برق-ارشد-با-رتبه-های-برتر

  مصاحبه سایت برق ارشد با مهندس آیین رضایی رتبه 22 گرایش مخابرات و الکترونیک کارشناسی ارشد سال 95 :   برق ارشد: با سلام و احترام و ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خود را مختصرا معرفی کرده و بفرمایید رشته و دانشگاه محل تحصیل شما در مقطع لیسانس چه بوده است و …

بیشتر بخوانید »

مصاحبه اختصاصی با رتبه 10 مخابرات – 12 الکترونیک کنکور ارشد 95

مصاحبه-اختصاصی-برق-ارشد-با-رتبه-های-برتر

مصاحبه سایت برق ارشد با آقای حنظله اکبری نودهی رتبه 10 مخابرات و 12 الکترونیک کارشناسی ارشد سال 95 : برق ارشد: با سلام و احترام و ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خود را مختصرا معرفی کرده و بفرمایید رشته و دانشگاه محل تحصیل شما در مقطع لیسانس چه بوده است و با چه …

بیشتر بخوانید »

مصاحبه اختصاصی با رتبه 82 قدرت کنکور ارشد 95

مصاحبه-اختصاصی-برق-ارشد-با-رتبه-های-برتر

مصاحبه سایت برق ارشد با آقای میلاد محمدرضایی رتبه ٨٢ قدرت کارشناسی ارشدسال 95 :   برق ارشد: با سلام و احترام و ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خود را مختصرا معرفی کرده و بفرمایید رشته و دانشگاه محل تحصیل شما در مقطع لیسانس چه بوده است و با چه معدلی فارغ …

بیشتر بخوانید »

مصاحبه اختصاصی با رتبه 13 قدرت کنکور ارشد 95

مصاحبه-اختصاصی-برق-ارشد-با-رتبه-های-برتر

مصاحبه سایت برق ارشد با آقای محمد بهاری رتبه 13 رشته برق- قدرت کارشناسی ارشد سال 95 : برق ارشد: با سلام و احترام و ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خود را مختصرا معرفی کرده و بفرمایید رشته و دانشگاه محل تحصیل شما در مقطع لیسانس چه بوده است و با چه معدلی فارغ التحصیل …

بیشتر بخوانید »

مصاحبه اختصاصی با رتبه 39 قدرت کنکور ارشد 95

مصاحبه-اختصاصی-برق-ارشد-با-رتبه-های-برتر

مصاحبه سایت برق ارشد با آقای مهران ایمانی شاهاندشتی رتبه 39 رشته برق- قدرت کارشناسی ارشد سال 95 :   برق ارشد: با سلام و احترام و ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خود را مختصرا معرفی کرده و بفرمایید رشته و دانشگاه محل تحصیل شما در مقطع لیسانس چه بوده است و …

بیشتر بخوانید »

مصاحبه اختصاصی با رتبه 18 قدرت – 21 کنترل – 11 مکاترونیک کنکور ارشد 95

مصاحبه-اختصاصی-برق-ارشد-با-رتبه-های-برتر

مصاحبه سایت برق ارشد با آقای میلاد عباسی رتبه 18 قدرت – 21 کنترل – 11 مکاترونیک کارشناسی ارشد سال 95 :   برق ارشد: با سلام و احترام و ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خود را مختصرا معرفی کرده و بفرمایید رشته و دانشگاه محل تحصیل شما در مقطع لیسانس چه بوده …

بیشتر بخوانید »

مصاحبه اختصاصی با رتبه 25 قدرت کنکور ارشد 95

مصاحبه-اختصاصی-برق-ارشد-با-رتبه-های-برتر

مصاحبه سایت برق ارشد با آقای محمد امین جلالی کندلجی رتبه 25 رشته برق- قدرت کارشناسی ارشد سال 95 :   برق ارشد: با سلام و احترام و ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خود را مختصرا معرفی کرده و بفرمایید رشته و دانشگاه محل تحصیل شما در مقطع لیسانس چه بوده است و …

بیشتر بخوانید »

مصاحبه اختصاصی با رتبه 164 قدرت کنکور ارشد 95

مصاحبه-اختصاصی-برق-ارشد-با-رتبه-های-برتر

مصاحبه سایت برق ارشد با آقای بهزاد پویش رتبه 164 قدرت کنکور کارشناسی ارشد سال 95 :   برق ارشد: با سلام و احترام و ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خود را مختصرا معرفی کرده و بفرمایید رشته و دانشگاه محل تحصیل شما در مقطع لیسانس چه بوده است و با چه …

بیشتر بخوانید »

مصاحبه اختصاصی با رتبه 39 مخابرات کنکور ارشد 95

مصاحبه-اختصاصی-برق-ارشد-با-رتبه-های-برتر

مصاحبه سایت برق ارشد با آقای حامد سینایی رتبه 39 مخابرات کنکور کارشناسی ارشد سال 95 :   برق ارشد: با سلام و احترام و ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خود را مختصرا معرفی کرده و بفرمایید رشته و دانشگاه محل تحصیل شما در مقطع لیسانس چه بوده است و با چه معدلی فارغ …

بیشتر بخوانید »