خانه / اختصاصی سایت / چه رشته هایی از چه دانشگاههایی مورد قبول نظام مهندسی هستند؟

چه رشته هایی از چه دانشگاههایی مورد قبول نظام مهندسی هستند؟

نظام مهندسی چیست ؟ 

نظام مهندسی و کنترل ساختمان( Civil Engineering ) عبارت است از مجموعه قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، استانداردها و تشکلهای مهندسی ، حرفه ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهدافی که در مبحث قانون نظام مهندسی  آمده است تدوین شده و به اجراء گذاشته می شود.

رشته هایی که می توانند به عضویت سازمان نظام مهندسی درآیند:

 •  مهندسی عمران
 • مهندسی تاسیسات مکانیکی
 • مهندسی برق
 • مهندسی ترافیک
 • مهندسی شهرسازی
 • مهندسی معماری

1-  دانش ­آموختگان  رشته­ های اصلی اعم از فارغ ­التحصیلان دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی دولتی و دانشگاه  آزاد اسلامی که مدارک تحصیلی آنها مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و میانگین کل نمرات آنها کمتر از ۱۲ باشد. در صورتیکه عنوان معادل در مدرک تحصیلی ایشان قید نشده باشد می­توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی با کد اصلی دریافت نمایند.

2ـ  فارغ­ التحصیلان کارشناسی رشته مهندسی علمی ـ کاربردی عمران ـ تأسیسات آبی (با ساختمانهای آبی) از دانشگاه شهید عباسپور در صورت ارائه مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می­توانند پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران دریافت نمایند.

۳ـ  به فارغ­ التحصیلان دوره کارشناسی ناپیوسته عمران ـ عمران (بورسیه جهاد سازندگی) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ارزشیابی معادل کارشناسی عمران، پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران تعلق می­گیرد.

۴ـ  به فارغ­ التحصیلان کارشناسی مهندسی عمران ـ راهداری از دانشگاه علم و صنعت ایران پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت فقط نظارت در پایه ۳، تعلق می­گیرد.

۵ ـ  به فارغ­ التحصیلان کارشناسی مهندسی عمران ـ آب با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ـ سازه و یا  عمران ـ زلزله پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت بر حسب سنوات و محاسبات حداکثر در پایه ۲ ، با رعایت کلیه ضوابط مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین­نامه اجرایی آن تعلق می­گیرد.

۶ ـ  به فارغ ­التحصیلان کارشناسی ارشد مهندسی عمران ـ سازه ­های هیدرولیکی (مهندسی عمران ـ آب)  که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی آبیاری باشند، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته­ های اصلی یا مرتبط با عمران تعلق نمی­گیرد.

۷ـ  به فارغ­ التحصیلان کارشناسی عمران روستایی فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران تعلق می­گیرد.

۸ ـ  به فارغ­ التحصیلان رشته علمی ـ کاربردی ساختمان و یا عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران تعلق می­گیرد.

۹ـ  به فارغ ­التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در رشته عمران و یا ساختمان و کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان و یا عمرانفقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران تعلق می­گیرد.

10-  به فارغ­ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک ـ مکانیک ماشینها ازدانشگاه علم وصنعت ایران پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می­گیرد.

11-   به فارغ­ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک ـ کشتی­ سازی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته­ های اصلی یا مرتبط با تأسیسات مکانیکی تعلق نمی­گیرد.

12-  به فارغ­ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک ـ نیروگاه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته ­های اصلی یا مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق نمی­گیرد.

13-   به فارغ­ التحصیلان رشته مکانیک ـ ساخت و تولید پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته­های اصلی یا مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق نمی­گیرد.

14-   به فارغ ­التحصیلان کارشناسی مهندسی شیمی ـ طراحی فرآیندها، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته ­های اصلی یا مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق نمی­گیرد .

15-   به فارغ­ التحصیلان رشته کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک ـ تهویه و تبرید پروانه اشتغال به کار مهندسی تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می­گیرد.

16-   به فارغ­ التحصیلان رشته­ کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک ـ تأسیسات حرارتی وبرودتی  پروانه اشتغال به کار مهندسی تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می­گیرد.

17-  به فارغ­ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک ـ اتومکانیک  پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته­ های اصلی یا مرتبط یا تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق نمی­گیرد.

18-   به فارغ­ التحصیلان رشته کارشناسی ناپیوسته تأسیسات حرارتی و برودتی و رشته تهویه مطبوع (علمی ـ کاربردی ـ تکنولوژی و..) پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می­گیرد.

19-   به فارغ­ التحصیلان رشته کارشناسی مهندسی خرید راه­ آهن پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق میگیرد.

20ـ  فارغ­ التحصیلان کارشناسی پیوسته مهندسی شبکه­ های انتقال و توزیع و یا کارشناسی پیوسته مهندسی علمی ـ کاربردی شبکه­ های انتقال و توزیع در صورت ارائه مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن­آوری می­توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی تأسیسات برقی ساختمان دریافت نمایند.

۲۱ـ به فارغ ­التحصیلان رشته کارشناسی ناپیوسته شبکه­ های انتقال و توزیع (علمی ـ کاربردی، تکنولوژی و…)  پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات برقی ساختمان تعلق می­گیرد.

22-  فارغ­ التحصیلان مهندسی کاربردی برق ـ قدرت  از دانشگاه  صنعت نفت آبادان در صورت تأیید مدارک تحصیلی ازسوی وزارت علوم،تحقیقات وفناوری  می­توانند پروانه اشتغال به­کار مهندسی تأسیسات برقی ساختمان دریافت نمایند.

23-  به فارغ­ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته مهندسی کنترل و ابزار دقیق و  مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق  پروانه اشتغال  به کار مهندسی در رشته مرتبط  با تأسیسات برقی ساختمان  تعلق  می­گیرد.

24- به فارغ­ التحصیلان رشته کارشناسی مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) پروانه  اشتغال به کار مهندسی در رشته­ های اصلی یا مرتبط با تأسیسات برقی ساختمان  تعلق نمی­گیرد.

۲۵ـ  به فارغ­ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته رشته علمی ـ کاربردی معماری و مهندسی تکنولوژی معماری از دانشگاه ­ها و مؤسسات آموزشی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناری، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با معماری تعلق می­گیرد.

۲۶ـ  به فارغ­ التحصیلان رشته جغرافیا و برنامه­ ریزی شهری، پروانه اشتغال به کار شهرسازی تعلق نمی­گیرد.

۲۷ـ  فارغ ­التحصیلان رشته خط و ابنیه و یا خط و سازه ­های ریلی از دانشگاه علم و صنعت ایران می­توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران با حدود صلاحیت نظارت حداکثر پایه سه بدون امکان ارتقاء دریافت نماید.

۲۸ـ  به فارغ ­التحصیلان رشته  تکنولوژی آبادانی روستا از مؤسسه آبادانی و توسعه روستاها و یا دانشگاه شهید بهشتی فقط پروانه اشتغال به­ کار مهندسی دررشته مرتبط باعمران با حدود صلاحیت نظارت حداکثر تا پایه سه تعلق می­گیرد.

۲۹ـ  به فارغ ­التحصیلان کارشناسی مدیریت شهریهیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته­ های اصلی یا مرتبط با معماری تعلق نمی­گیرد.

نحوه بررسی و تعیین وضعیت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای دارندگان مدارک تحصیلی مقاطع کاردانی و کارشناسی که عنوان رشته تحصیلی درج ­شده در دانشنامه ایشان در هر دو مقطع مذکور عیناً یکسان می­باشد همانند دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته در همان رشته وفق ضوابط و مقررات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین­ نامه اجرایی آن می­باشد.

 

پایان

 

 

 

درباره‌ی Examiner

Examiner
Winning is a Science, educate yourself to Win

حتما ببینید

نمونه برنامه مطالعاتی ارائه شده توسط استاد پورکاظم

📊 نمونه برنامه مطالعاتی ارائه شده توسط استاد پورکاظم برای یکی از داوطلبان گرایش الکترونیک …

۲۴۴ نظر

 1. سلام من ارشد عمران اب و سازه های هیدرولیکی ازاد تهران جنوب قبول شدم
  ب نظر شما بازار کار خوبی داره؟الکی نرم بعد بیکار بمونم

 2. سلام ببخشید یه سوال مهم دارم خواهش میکنم سریع جواب بدید. من لیسانس برق الکترونیک از دانشگاه آزاد دارم، ارشد دو تا قبولی بهم داده یکی پردیس خودگردان علم و صنعت و یکی آزاد تهران غرب ،به نظرتون کدوم اعتبار بالاتری داره؟
  آیا نظام مهندسی دانشگاه های پردیس خودگردان رو قبول داره؟ مشکلی پیش نمیاد؟ گرایش سیستم قدرت پذیرفته شدم.

 3. با سلام من کاردانی برق الکترونیک و کارشناسی مهندسی تکنولوژی الکترونیک خوندم میتونم تو آزمون نظام مهندسی شرکت کنم؟

 4. سلام.من مهندسی برق‌دانشگاه صنعتی همدان میخونم.ترم بعد که ترم ۵شروع میشه باید انتخاب گرایش کنم.دانشگاه ما فقط دو گرایش الکترونیک و کنترل داره.ب نظر شما برای شرکت در آزمون نظام مهندسی بعد از فارغ التحصیلی کدوم گرایش رو انتخاب کنم؟
  با تشکر

 5. sia mir

  سلام . ببخشید من در سایت ثبت نام کردم واسه طرح یک ماهه و ۶۵۰۰ تومن هم پرداخت کردم که بتونم مطلب :
  چگونه خود را برای رشته الکترونیک مدارمجتمع(آنالوگ)آماده کنم؟
  رو مطالعه کنم ولی هنوز پیام میاد که باید ثبت نام کنم 🙁
  نام کاربری …
  ایمیل …

 6. سلام.لیسانس برق جنگ الکترونیک میتونه تو ازمون نظام مهندسی شرکت کنه؟؟؟

 7. سلام من کاردانی ساختمان بودم الان کارشناسی مهندسی فناوری عمران ساختمان سازی میخونم….میخواستم بدونم میتونم امتحان محاسبات بدم ؟

 8. سلام.ببخشید من مدرک مهندسی موادصنعتی دارم میتونم توی آزمون نظام مهندسی شرکت کنم؟آیا امکانش هس ک رشته من هم در چندسال آینده جز رشته های نظام مهندسی بشه؟

  • دکتر یاراحمدی
   دکتر یاراحمدی

   متاسفانه چنین رشته ای در لیست نظام مهندسی قرار نداره
   ممکن هست ولی خوب باید منتظر ماند و دید مسئولین چه تصمیمی میگیرند

 9. سلام من مهندسی پزشکی بیوالکتریک هستم.ایا میتوانم درازمون نظام مهندسی شرکت کنم؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *