خانه / اختصاصی سایت / چه رشته هایی از چه دانشگاههایی مورد قبول نظام مهندسی هستند؟

چه رشته هایی از چه دانشگاههایی مورد قبول نظام مهندسی هستند؟

نظام مهندسی چیست ؟ 

نظام مهندسی و کنترل ساختمان( Civil Engineering ) عبارت است از مجموعه قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، استانداردها و تشکلهای مهندسی ، حرفه ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهدافی که در مبحث قانون نظام مهندسی  آمده است تدوین شده و به اجراء گذاشته می شود.

رشته هایی که می توانند به عضویت سازمان نظام مهندسی درآیند:

 •  مهندسی عمران
 • مهندسی تاسیسات مکانیکی
 • مهندسی برق
 • مهندسی ترافیک
 • مهندسی شهرسازی
 • مهندسی معماری

1-  دانش ­آموختگان  رشته­ های اصلی اعم از فارغ ­التحصیلان دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی دولتی و دانشگاه  آزاد اسلامی که مدارک تحصیلی آنها مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و میانگین کل نمرات آنها کمتر از ۱۲ باشد. در صورتیکه عنوان معادل در مدرک تحصیلی ایشان قید نشده باشد می­توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی با کد اصلی دریافت نمایند.

2ـ  فارغ­ التحصیلان کارشناسی رشته مهندسی علمی ـ کاربردی عمران ـ تأسیسات آبی (با ساختمانهای آبی) از دانشگاه شهید عباسپور در صورت ارائه مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می­توانند پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران دریافت نمایند.

۳ـ  به فارغ­ التحصیلان دوره کارشناسی ناپیوسته عمران ـ عمران (بورسیه جهاد سازندگی) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ارزشیابی معادل کارشناسی عمران، پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران تعلق می­گیرد.

۴ـ  به فارغ­ التحصیلان کارشناسی مهندسی عمران ـ راهداری از دانشگاه علم و صنعت ایران پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت فقط نظارت در پایه ۳، تعلق می­گیرد.

۵ ـ  به فارغ­ التحصیلان کارشناسی مهندسی عمران ـ آب با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ـ سازه و یا  عمران ـ زلزله پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت بر حسب سنوات و محاسبات حداکثر در پایه ۲ ، با رعایت کلیه ضوابط مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین­نامه اجرایی آن تعلق می­گیرد.

۶ ـ  به فارغ ­التحصیلان کارشناسی ارشد مهندسی عمران ـ سازه ­های هیدرولیکی (مهندسی عمران ـ آب)  که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی آبیاری باشند، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته­ های اصلی یا مرتبط با عمران تعلق نمی­گیرد.

۷ـ  به فارغ­ التحصیلان کارشناسی عمران روستایی فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران تعلق می­گیرد.

۸ ـ  به فارغ­ التحصیلان رشته علمی ـ کاربردی ساختمان و یا عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران تعلق می­گیرد.

۹ـ  به فارغ ­التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در رشته عمران و یا ساختمان و کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان و یا عمرانفقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران تعلق می­گیرد.

10-  به فارغ­ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک ـ مکانیک ماشینها ازدانشگاه علم وصنعت ایران پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می­گیرد.

11-   به فارغ­ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک ـ کشتی­ سازی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته­ های اصلی یا مرتبط با تأسیسات مکانیکی تعلق نمی­گیرد.

12-  به فارغ­ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک ـ نیروگاه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته ­های اصلی یا مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق نمی­گیرد.

13-   به فارغ­ التحصیلان رشته مکانیک ـ ساخت و تولید پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته­های اصلی یا مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق نمی­گیرد.

14-   به فارغ ­التحصیلان کارشناسی مهندسی شیمی ـ طراحی فرآیندها، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته ­های اصلی یا مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق نمی­گیرد .

15-   به فارغ­ التحصیلان رشته کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک ـ تهویه و تبرید پروانه اشتغال به کار مهندسی تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می­گیرد.

16-   به فارغ­ التحصیلان رشته­ کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک ـ تأسیسات حرارتی وبرودتی  پروانه اشتغال به کار مهندسی تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می­گیرد.

17-  به فارغ­ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک ـ اتومکانیک  پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته­ های اصلی یا مرتبط یا تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق نمی­گیرد.

18-   به فارغ­ التحصیلان رشته کارشناسی ناپیوسته تأسیسات حرارتی و برودتی و رشته تهویه مطبوع (علمی ـ کاربردی ـ تکنولوژی و..) پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می­گیرد.

19-   به فارغ­ التحصیلان رشته کارشناسی مهندسی خرید راه­ آهن پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق میگیرد.

20ـ  فارغ­ التحصیلان کارشناسی پیوسته مهندسی شبکه­ های انتقال و توزیع و یا کارشناسی پیوسته مهندسی علمی ـ کاربردی شبکه­ های انتقال و توزیع در صورت ارائه مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن­آوری می­توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی تأسیسات برقی ساختمان دریافت نمایند.

۲۱ـ به فارغ ­التحصیلان رشته کارشناسی ناپیوسته شبکه­ های انتقال و توزیع (علمی ـ کاربردی، تکنولوژی و…)  پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات برقی ساختمان تعلق می­گیرد.

22-  فارغ­ التحصیلان مهندسی کاربردی برق ـ قدرت  از دانشگاه  صنعت نفت آبادان در صورت تأیید مدارک تحصیلی ازسوی وزارت علوم،تحقیقات وفناوری  می­توانند پروانه اشتغال به­کار مهندسی تأسیسات برقی ساختمان دریافت نمایند.

23-  به فارغ­ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته مهندسی کنترل و ابزار دقیق و  مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق  پروانه اشتغال  به کار مهندسی در رشته مرتبط  با تأسیسات برقی ساختمان  تعلق  می­گیرد.

24- به فارغ­ التحصیلان رشته کارشناسی مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) پروانه  اشتغال به کار مهندسی در رشته­ های اصلی یا مرتبط با تأسیسات برقی ساختمان  تعلق نمی­گیرد.

۲۵ـ  به فارغ­ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته رشته علمی ـ کاربردی معماری و مهندسی تکنولوژی معماری از دانشگاه ­ها و مؤسسات آموزشی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناری، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با معماری تعلق می­گیرد.

۲۶ـ  به فارغ­ التحصیلان رشته جغرافیا و برنامه­ ریزی شهری، پروانه اشتغال به کار شهرسازی تعلق نمی­گیرد.

۲۷ـ  فارغ ­التحصیلان رشته خط و ابنیه و یا خط و سازه ­های ریلی از دانشگاه علم و صنعت ایران می­توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران با حدود صلاحیت نظارت حداکثر پایه سه بدون امکان ارتقاء دریافت نماید.

۲۸ـ  به فارغ ­التحصیلان رشته  تکنولوژی آبادانی روستا از مؤسسه آبادانی و توسعه روستاها و یا دانشگاه شهید بهشتی فقط پروانه اشتغال به­ کار مهندسی دررشته مرتبط باعمران با حدود صلاحیت نظارت حداکثر تا پایه سه تعلق می­گیرد.

۲۹ـ  به فارغ ­التحصیلان کارشناسی مدیریت شهریهیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته­ های اصلی یا مرتبط با معماری تعلق نمی­گیرد.

نحوه بررسی و تعیین وضعیت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای دارندگان مدارک تحصیلی مقاطع کاردانی و کارشناسی که عنوان رشته تحصیلی درج ­شده در دانشنامه ایشان در هر دو مقطع مذکور عیناً یکسان می­باشد همانند دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته در همان رشته وفق ضوابط و مقررات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین­ نامه اجرایی آن می­باشد.

 

پایان

 

 

 

درباره‌ی Examiner

Examiner
Winning is a Science, educate yourself to Win

حتما ببینید

گزارشی از طرح مشاوره سال قبل

با سلام و خدا قوت خدمت دوستانی که کنکور ارشد سال گذشته را با موفقیت …

۲۳۸ نظر

 1. سلام.من مهندسی برق‌دانشگاه صنعتی همدان میخونم.ترم بعد که ترم ۵شروع میشه باید انتخاب گرایش کنم.دانشگاه ما فقط دو گرایش الکترونیک و کنترل داره.ب نظر شما برای شرکت در آزمون نظام مهندسی بعد از فارغ التحصیلی کدوم گرایش رو انتخاب کنم؟
  با تشکر

 2. sia mir

  سلام . ببخشید من در سایت ثبت نام کردم واسه طرح یک ماهه و ۶۵۰۰ تومن هم پرداخت کردم که بتونم مطلب :
  چگونه خود را برای رشته الکترونیک مدارمجتمع(آنالوگ)آماده کنم؟
  رو مطالعه کنم ولی هنوز پیام میاد که باید ثبت نام کنم 🙁
  نام کاربری …
  ایمیل …

 3. سلام.لیسانس برق جنگ الکترونیک میتونه تو ازمون نظام مهندسی شرکت کنه؟؟؟

 4. سلام من کاردانی ساختمان بودم الان کارشناسی مهندسی فناوری عمران ساختمان سازی میخونم….میخواستم بدونم میتونم امتحان محاسبات بدم ؟

 5. سلام.ببخشید من مدرک مهندسی موادصنعتی دارم میتونم توی آزمون نظام مهندسی شرکت کنم؟آیا امکانش هس ک رشته من هم در چندسال آینده جز رشته های نظام مهندسی بشه؟

 6. سلام من مهندسی پزشکی بیوالکتریک هستم.ایا میتوانم درازمون نظام مهندسی شرکت کنم؟

پاسخ دهید